späť

Tekvica


1. Kreslenie s progamom Skicár s využitím kreslenia voľnou formou, prípadne rovných čiar a výplne. Kliknutím na obrázok tekvice dostaneme inú (rozprávkovú tekvicu). Deti radi využívajú rôzne farby, ktoré teraz využijeme.
2. Pokračujeme prácou s myškou - nácvik kliknutia a ťahania.

Odkaz na webstránku s vyrezávaním tekvice.