späť

Encyklopédia plazov


Učebnica - text z učebnice téma - Encyklopédia plazov - TU
Korytnačka suchozemská základné informácie
iné informácie
Obrázky korytnačiek
Vajíčka korytnačiek
Stavba tela
Korytnačka morská Základné informácie Obrázky korytnačiek
Ďalšie obrázky
 
Jašterica zelená základné informácie
doplňujúce informácie
Obrázky Iné druhy
Ropucha obyčajná základné informácie Obrázky - vajíčka iné druhy (zelená, bradavičnatá, obrovská)
Rosnička zelená základné informácie
Informácie a fotky
Obrázky
Obrázky a informácie
Video
Mlok hrebenatý základné informácie Obrázky  
Salamandra škvrnitá základné informácie Obrázky  
Užovka obyčajná základné informácie Obrázok a fotka
Obrázky
stromová, hladká
Vretenica obyčajná Informácie
základné informácie
Obrázky  

Prezentácia (príprava informácii a obrázkov)

1. snímka Názov a fotka
2. snímka Kde žije, veľkosť živočícha + obrázok
3. snímka Čím sa živí (+ nájsť aj obrázok)
4. snímka rozmnožovanie (vajíčka) - obrázok (obrázky v rôznych štádiách
5. snímka Iné druhy (pomenovanie + fotka)
6. snímka iné zaujímavosti, prípradne ďalšie pekné fotky

© Aktualizované
15.03.2012