spť

Časti počtačovej zostavy

K obrázku nájdi správnu možnosť
01.jpg
02.jpg
03.jpg
04.jpg
05.jpg
06.jpg
07.jpg
10.jpg
11.jpg
12.jpg
13.jpg
14.jpg
15.jpg
16.jpg
21.png
23.jpg
24.jpg
25.jpg
26.jpg
27.jpg
28.jpg
31.jpg
32.jpg
33.jpg
34.jpg
35.jpg
36.jpg
37.jpg
41.jpg
42.jpg
43.jpg
44.jpg
45.jpg
46.jpg
47.jpg
51.jpg
52.jpg
53.jpg
54.jpg
61.jpg
62.jpg
63.jpg
64.jpg
65.jpg