Grafika  –  Drawing for children – 2 /2. časť

Pokračujeme ďalej.

november/ 4. hod.

Motivácia:
V jeseni je všetko krásne farebné. Dnes sa porozprávame o JESEN -i a poskladáme mesto v jeseni.
 

Poskladáme fotku jesennej prírody (puzzle)

 

Postup:

  • vytvoríme pozadie rozdelené na 3 časti

  • popridávame rôznofarebné stromy

  • využívame ľavé a pravé tlačidlo myši - rôzne tvary stromov (domov)

  • pridáme rôznofarebné domy

  • môžeme pridať aj slnko

 

Opäť si prejdeme klávesnicu a v PL vymaľujeme klávesy tých písmen, ktoré sa žiaci už učili na slovenskom jazyku.