Grafika  –  Drawing for children – 3 /2. časť

Pokračujeme ďalej.

december/ 1. hod.

Motivácia:
O chvíľku je tu najkrajší sviatok v roku - VIANOCE
 

Poskladáme fotku nočného, zimného, vianočného mesta (puzzle)

Postup:

  • vytvoríme stromček

  • pečiatkami ho vyzdobíme

  • využívame ľavé a pravé tlačidlo myši

  • vytvoríme na vrchu hviezdu

  • prípadne pridáme vločky alebo rámček

 

 

Opäť si prejdeme klávesnicu a v PL vymaľujeme klávesy tých písmen, ktoré sa žiaci už učili na slovenskom jazyku.