Multimédia –  Práca s CD 1. časť

Práca s CD - Alík. Výučba slovenského jazyka.

január/ 2. hod.

Motivácia:
Opakujeme učivo z 1. polroka - slovenský jazyk.

Postup:

  • práca puzzle - motivačný rozhovor o učive slovenského jazyka

  • opäť si prejdeme klávesnicu a v PL vymaľujeme klávesy tých písmen, ktoré sa žiaci už učili na slovenskom jazyku.

  • práca s CD podľa možnosti školy

Alternatíva bez CD:

  • práca puzzle - motivačný rozhovor o učive slovenského jazyka

  • opäť si prejdeme klávesnicu a v PL vymaľujeme klávesy tých písmen, ktoré sa žiaci už učili na slovenskom jazyku.

  • použitie odkazov pod obrázkami - omaľovanky podľa písmen, podľa veľkých a malých písmen, posledný odkaz - žiaci ešte určite nepoznajú písmeno "h" - problémová úloha - nech vymaľujú tie písmená, ktoré poznajú až potom tie, ktoré im ostanú.

  • deťom ukážeme na internetovom prehliadači šípku - späť (krok naspäť)

Poskladáme fotku obrázka s názvom slovenský jazyk (puzzle)