Multimédia –  Práca s CD 2. hodina

Práca s CD - Alenka. Výučba prírodovedy 1. ročníka.

január/ 3. hod.

Motivácia:
Opakujeme učivo z 1. polroka - prírodovedy.

Postup:

  • práca puzzle - motivačný rozhovor o učive prírodovedy

  • opäť si prejdeme klávesnicu a v PL vymaľujeme klávesy tých písmen, ktoré sa žiaci už učili na slovenskom jazyku.

  • práca s CD podľa možnosti školy

Alternatíva bez CD:

  • práca puzzle - motivačný rozhovor o učive prírodovedy

  • použitie odkazov pod fotkami - kedysi a dnes, pexeso, čo kde patrí, ......

  • deťom ukážeme na internetovom prehliadači šípku - späť (krok naspäť)

Poskladáme fotku obrázka s názvom slovenský jazyk (puzzle)