Multimédia –  Práca s CD 3. hodina

Práca s CD - Matematika. Výučba matematiky 1. ročníka.

február/ 1. hod.

Motivácia:
Opakujeme učivo z 1. polroka - matematiky.

Postup:

  • práca puzzle - motivačný rozhovor o učive matematiky

  • opäť si prejdeme klávesnicu a v PL vymaľujeme klávesy tých písmen, ktoré sa žiaci už učili na slovenskom jazyku.

  • práca s CD podľa možnosti školy

Alternatíva bez CD:

  • práca puzzle - motivačný rozhovor o učive prírodovedy

  • použitie odkazov pod fotkami - číselný rad, porovnávanie čísel, sčítanie a odčítanie v obore

 

Poskladáme fotku obrázka s názvom matematika (puzzle)