Baltík - čarovanie scény –  huby, vták

Čarujeme scény; pravo ľavá orientácia; vytvárame jednoduchú scénu z objektov

marec

Motivácia:
Učíme Baltíka ovládať. Orientujeme sa na ploche.

Postup:

 • práca s puzzle - motivačný rozhovor domček v lese; život v meste, na dedine (medzipredmetové vzťahy)

 • prepneme sa do režimu Čarovať scénu

 • popíšeme okno Časovať scénu

 • ukladáme scénu a rozprávame o nej

Úloha 1:

 1. urobte les okolo plochy

 2. uprostred vyčaruj domček

 3. vedľa záhradku

 4. v záhrade kvietky

Úloha 2:

 1. poskladaj bludisko

 2. prepni sa do režimu čarovať scénu

 3. prejdi celé bludisko a kadiaľ pôjde tak pred sebou vyčaruje žltú plôšku (Predmet 149)

Pokúsime sa svoju vytvorenú scénu uložiť.