Baltík - čarovanie scény –  Rozprávka

Režim programovanie - začiatočníci; vkladáme scény; vytvárame jednoduchý príbeh

marec

Motivácia (cieľ):
Ukladáme program, vkladáme scény, používame prvý príkaz - čakanie Baltíka "Čakajka". Rozprávame príbeh. Animácia pomocou scén.

Postup:

  • prepneme sa do režimu Programovanie - začiatočník, ukladáme program

  • do programu vložíme prvú scénu, vložíme "Čakajka", pridáme ďalšiu scénu, .....
    Rozprávka – Janíčkovi, Marienke, ježibabu,…
    Ulož si prácu na pevný disk.

  • vytvoríme jednoduchú animáciu - ako rastie hríbik prípadne ako letí cez scénu vták

Pokúsime sa svoju vytvorenú scénu uložiť.