Skicár - základné tvary

Abstraktné čiary (mozaika, vajíčko,....)

marec

Motivácia (cieľ):
Využitie doterajších poznatkov v novom jednoduchom grafickom programe. Vytvorenie jednoduchého obrázka s dôrazom na grafickú stránku.

Využívané nástroje: elipsa, priamka, plechovka.

Postup:

  • na celej stránke - nastavenia papiera urobíme rôzne čiary

  • do vzniknutých plôšok vlievame rôzne farby

  • žiaci rovnakým spôsobom urobia 2 vajíčka (1. rôznofarebné, 2. v jednom farebnom tône)