Skicár - základné tvary

Obdĺžniky, rôzne typy - výplne

Motivácia (cieľ):
Využitie doterajších poznatkov v novom jednoduchom grafickom programe. Vytvorenie jednoduchého obrázka s dôrazom na grafickú stránku.

Využívané nástroje: obdĺžnik, výplň obdĺžnika - pravé tlačidlo na myši.

Návrhy:

  • rôzne obdĺžniky a štvorce,

  • knihy v knižnici,

  • domy, mesto.

  (zo stránky Infovek -u)