2. Opakujeme pravidlá. Myš.  

Žiaci si vedľa myšky položia ruku. Teraz sa budeme hladkať naše „zvieratko“ celou rukou. Budeme teraz dbať na správnosť držania myšky.  Ukazovák dáme na ľavom tlačidle, prostredník na pravom tlačidle, palec a prstenník, ktoré držia myš zboku. Mali by si uvedomiť správnu polohu prstov, aby si ju vedeli pri práci kedykoľvek skontrolovať.
Oboznámime sa s jej bruškom. Typy myšky – mechanická (má guľôčku) alebo optická (červené svetielko). Aké máme v škole?
Myška môže mať aj koliesko. Jej využitie bude až neskôr.

Hra na precvičenie pohybu myšky po podložke:

Oboznámime sa s jej bruškom. Typy myšky – mechanická (má guľôčku) alebo optická (červené svetielko).

Opakujeme časti počítača
Obrázok skopírujeme do programu Coloring a žiaci podľa pokynov ho vyfarbujú.

Obrázok

Pracovné listy

 PL 3

Hra:

·         Ceruzkou si prejdi po cestičke v PL 3 – od Myšky Baletky až prídeš ku Didlíkovi

·         Daj si na ňu myšku a prejdi sa tam aj späť

·         Urob to isté pred sebou vo vzduchu.

·         Nakresli si vlastnú cestičku. Na druhú stranu PL 3.

·         Urob takto srdiečko.

·         Otvor si hru „Žabky“ – (nainštalovaný program SGP - Baltík) – chytaj žabky.

Hra žabky - úlohou je "chytiť" - odčarovať všetky žabky.

žabky

Kreslíme v Artpad (z predchádzajúcej hodiny).

Nakresli čo najkrajší obrázok.

Na tejto stránke (pre deti) pribudol odkaz na online vymaľovávanie