Skicár - základné tvary

Využitie nástroja - čiary, rôzne farby výplní; kopírovanie obrázka, vkladanie do programu Skicár a vyfarbovanie.

Motivácia (cieľ):
Využitie doterajších poznatkov v novom jednoduchom grafickom programe. Využitie nástroja čiara. Vymýšľame rôzne obrázky s týmto nástrojom - kvety, hviezdy, ......

Využívané nástroje: čiary, rôznofarebné odtiene, použitie Shift -u s použitím nástroja čiara

Návrhy:

  • puzzle

  • kreslíme obrázky z čiar

  • kopírovanie obrázkov z odkazu "b" a jeho vyfarbovanie