4. Grafika - Drawing for Children

Ako motiváciu použijeme

Pracovné listy  PL 4 farebný PL 4 čiernobiely

·         pospájaj jednotlivé postavičky (deti im dávajú mená) s obrázkami tak, aby sa cestičky nepretínali

·         zakrúžkuj tie obrázky, ktoré patria k jeseni (rozhovor o jeseni – medzipredmetové vzťahy)

Už ovládame to čo je hlavné, už môžeme začať usilovne pracovať.

Dnes sa oboznámime s programom, ktorý sa spúšťa touto ikonkou. Žiakov upozorníme na niektoré základné časti tohto programu.
Program - nájdete - odkaz

V časti pre žiakov poskladajú puzzle - obrázok bludiska.

Hra na prácu s ceruzkou:
Motivácia: Naša myška rada behá po bludisku. Nakresli jej jednoduché bludisko s rôznofarebných čiar. Bude mať z tvojej práce radosť?
Aktivita:
Kreslime čmáranice tenkou ceruzkou.

Hra na prácu s farbičkou:
Motivácia:
Naša myšička sa veľmi teší. Vidí, že ju máte radi. Teraz si pre vás pripravila ťažkú úlohu. Jej sa síce bludisko veľmi páči, ale má strach či bude vedieť, ako v ňom má behať. Skús jej ceruzkou ukázať cestu.
Aktivita:
Vkladáme do čmáraníc tenkou ceruzkou čiary s hrubšou čiarou – farbičkou, v opačnom poradí.

Hra s ďalšími nástrojmi:
Motivácia: To nadšenie našej myšky je veľké preveľké.  Pomocou štetca urobíme plot k našemu bludisku – musí byť celý dookola bez medzier. Sprayom plot skrášlime. Plechovkou urobíme dookola trávnik. Ceruzkou s gumou urobíme (vygumujeme) bodky – kvietky. Prípadne aj do ihriska vlejeme farbu.
Aktivita: Precvičovanie ďalších nástrojov.