6. Grafika  –  Drawing for children – 3. časť október/ 2. hod.

Už vieme spustiť program Drawing. Ako vyzerá ikonka na spúšťanie? Pamätáte sa komu sme na minulej hodine kreslili? Čo sme kreslili?
Ako ste splnili svoju úlohu? Aké meno ste jej vymysleli?

Kocky s rovnakou hodnotou vymaľuj rovnakými farbami, 1 – žltou, 2 – červenou, 3 – modrou, ....

PZ 6

Obrázok ktorý môžu žiaci vyfarbiť v programe Coloring

Obrázok- čísla

Hra útvary:
Motivácia: Naša myška rada chodí do školy. Má rada rôzne predmety. Ktoré vyuč. hodiny mate radi vy? Jej sa páči matematika. A niečo pre vás vymyslela. Skús urobiť pomôcku pre jej mladšiu sestričku, ktorá veru matematiku nemá rada. Ceruzkou rozdeľ plochu na 8 častí. Do každej napíš voľnou rukou číslo.  Teraz do 1. okienka so štvorcom klikni raz – daj tak jeden štvorček, 2. okienko – 2 trojuholníky, ....
Aktivita:
Klikanie určitých počtov.

Hra cestička:
Motivácia:
Naša myška sa vždy tešila na cestu do školy alebo domov. Rada sa pozerala okolo seba. Nakresli jej cestičku – ak by cestovala autom, vlakom, chodila by po potrubí, a raz išla aj to strechách.
Aktivita:
Kliknutie s ťahaním.