späť

 1. ročník - INFORMATIKA

Mgr. Jana Lacková

IX. 1. Úvodná hodina. Základné pravidlá v učebni. Časti PC.  
2. Opakujeme pravidlá. Zapneme PC. Kliknutie myšou.  
3. Opakujeme pravidlá. Myš  
4. Grafika – Drawing for Children
X. 1. Grafika - Drawing for Children
2. Grafika - Drawing for Children 
3. Grafika - Drawing for Children 
4. Baltík - skladanie scény
XI. 1. Baltík - skladanie scény
2. Baltík - skladanie scény
3. Grafika - Drawing for Children 
4. Grafika - Drawing for Children 
XII. 1. Grafika - Drawing for Children
2. Grafika - Drawing for Children
3. Grafika - Drawing for Children
I. 1. Grafika - Drawing for Children
2. Práca s CD
3. Práca s CD
II. 1. Práca s CD
2. Práca s CD, internet
3. Baltík - čarovanie scény
4. Baltík - čarovanie scény
III. 1. Baltík - čarovanie scén
2. Baltík - čarovanie scén
3. Baltík - čarovanie scén
4. Skicár - zákl. tvary
IV. 1. Skicár - zákl. tvary
2. Skicár - zákl. tvary
3. Skicár - zákl. tvary
4. Skicár - zákl. tvary
V. 1. Skicár - zákl. tvary
2. Skicár - zákl. tvary
3. Projekt
4. Projekt
VI. 1. - 3.  Práca s CD
4. Čo sme sa naučili

Návrh časovo-tematického plánu pre 1. ročník

 

 
 

© Aktualizované
18.05.2009

WebZdarma.cz