Poskladaj slabiky

Slabiky

Nájdi správnu dvojicu k ľavej časti