Návody - úvod

Inštalácia a použitie COLORING

Drawing for Children - text

Drawing for Children - nástroje

Drawing for Children - fotka

Baltik - inštalácia

Baltik - jednotlivé možnosti programu

Puzzle - Flash Jigsaw Producer

Online puzzle (dokument)

Online puzzle

GCompris

Tuxpaint 1

Tuxpaint 2

Metodický materiál -swf

   - pdf

Daemon Tools - inštalovanie Cabri Geometrie

Cabri Geometria - Hviezda

Cabri Geometria - Skrytý útvar
Cabri Geometria - Trojuholník (výpočet obvodu)
Cabri Geometria - Štvorec (zostrojenie, animovanie konštrukcie)
GeoGebra - úvod, štvorec
GeoGebra - konštrukcia trojuholníka
GeoGebra - výkres
Word Search Creator
Xournal