Baltík - čarovanie scény –  huby, vták

Čarujeme scény; pravo ľavá orientácia; vytvárame jednoduchú scénu z objektov

február

Motivácia:
Učíme Baltíka ovládať. Orientujeme sa na ploche.

Postup:

 • práca s puzzle - motivačný rozhovor čo je vľavo, vpravo, dole, hore ....

 • prepneme sa do režimu Čarovať scénu

 • popíšeme okno Časovať scénu
  Základné rozdiely:
  a) na pracovnej ploche sa objaví Baltík
  b) panel nástrojov obsahuje tlačidlá pre pohyb Baltíka
  c) panel nástrojov obsahuje tlačidlo Výber a čaruj

 • vyčarujeme jednoduché scény s predmetmi

Úlohy:

 1. pomocou tlačidiel pre pohyb presuň Baltíka doprostriedka scény a vráť ho späť do počiatočnej pozície
  a)
  s Baltíkom prejdi scénu a v každom rohu vyčaruj predmet stromček
  b) prejdi ešte raz a pred stromček vyčaruj hubku

 2. v spodnej časti vyčaruje Baltík hubky a v hornej časti opakovaním 3 kroky, predmet - vták
  a) uprostred vyčaruje svoj domček ...

Pokúsime sa svoju vytvorenú scénu uložiť.