Skicár - základné tvary

Využitie nástroja - čiary, rôzne typy - výplne; kopírovanie obrázka, vkladanie do programu Skicár a vyfarbovanie.

Motivácia (cieľ):
Využitie doterajších poznatkov v novom jednoduchom grafickom programe. Vytvorenie abstraktého obrázka s dôrazom na rôznofarebnosť.

Využívané nástroje: čiary, rôznofarebné odtiene, použitie Shift -u s použitím nástroja čiara

Návrhy:

  • čiary krížom krážom cez stred (námet P. Fábryho)

  • linajky

  • čiary s použitím Shift -u

 

  • kopírovanie obrázku z "b" a vyfarbovanie za pomoci plechovky