Skicár - základné tvary

Využitie nástroja - kruh, rôzne farebné - výplne, vkladanie písma.

Motivácia (cieľ):
Vytváranie dopravných značiek pomocou základných geometrických tvarov. Vkladanie číslic a jednoduchých písmen do týchto útvarov.

Využívané nástroje: čiary, použitie Shift -u s použitím nástroja elipsa, vloženie textu

Návrhy:

  • puzzle o dopravných značkách

  • kreslíme a vysvetľujeme jednotlivé dopravné značky

  • vytvárame dopravné značky vkladaním textu