Skicár - základné tvary

Využitie nástroja - vkladanie textu, dotvorenie pomocou kruhov (elíps), štvorcov (obdĺžnikov), iných útvarov a výplní.

Motivácia (cieľ):
Vytvárame vlastnú vizitku.

Využívané nástroje: vloženie textu, nástroj elipsa, obdĺžnik ,čiara, rôzne výplne

Návrhy:

  • puzzle - motivačný obrázok

  • vkladáme text a dokresľujeme obsah

  • alebo opačne - obsah a až potom text

  • vkladáme obrázky, ktoré domaľujeme - (b)