Projekt (skicár)

"Záverečný" projekt - Maľovaná abeceda

Motivácia (cieľ):
Namaľovať obrázok k písmenku a napísať písmeno (precvičovanie a upevňovanie vedomosti slov. jazyka)

Využívané nástroje: nástroje skicára

Návrhy:

  • puzzle - motivačný obrázok

  • vyrábame spoločné písmeno s obrázkom K (návrh podľa M. Chalachánovej)

  • podľa priloženej tabuľky s písmenami sa rozprávame o začiatočných písmenách slov

  • každý žiak si vytiahne niekoľko písmen podľa počtu žiakov a na 2 vyuč. hodinách vytvárame maľovanú abecedu

ABECEDA - PDF